Fundacio Idea

Centre de Tarda de La Concòrdia

El Centre de Tarda és un servei de funcionament diürn, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les necessitats socioeducatives dels infants atesos. Ofereix un doble suport, als infants atesos i a les seves famílies.

Funcionen com a espai d’acollida física i afectiva on es desenvolupen, sota criteris educatius, activitats de la vida quotidiana en sortir de l’escola: berenar, preparar tasques escolars, jugar.

Es fonamenten en criteris normalitzadors i integradors amb una intervenció individualitzada que potencia el desenvolupament personal dels infants.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone