Fundació Idea

Llei de Transparència

Publiquem les nostres dades perquè creiem en la transparència i la rendició de comptes com a eines imprescindibles per comunicar com gestionem els fons de la fundació. La transparència genera confiança i seguretat, i mostra professionalitat i respecte en relació a la feina i la gestió de l’entitat.

Balanç de situació (2017)

idea-transparencia-grafico-vertical2018