Fundacio Idea

Llei de Transparència

Publiquem les nostres dades perquè creiem en la transparència i rendició de comptes com a eina imprescindible, per comunicar com gestionem els fons de la Fundació. La transparència genera confiança i seguretat, mostra professionalitat i respecte vers la feina i la gestió de l’entitat.

Balanç de situació (2017)

idea-transparencia-grafico-vertical2018

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone