Fundació Idea

Pigall

Pigall

És un programa de promoció i millora de l’èxit educatiu dels infants i joves, mitjançant la implicació i capacitació de la família, i la connexió de l’escola amb el seu entorn, implantat al districte VIIè de Sabadell, finançat per procés participatiu Construïm Ciutat 2018 .

Pigall vol  afavorir la integració d’infants i adolescents tant a dins com més enllà dels centres escolars, oferint noves oportunitats educatives, modificant actituds i conductes que promoguin la desescolarització. Desenvolupem una funció sensibilitzadora de la família vers la importància de participar de l’educació del seus fills i filles .

L’equip de Pigall pot complementar la tasca dels professionals, connectant l’escola amb el “fora escola”, és a dir, amb tots els agents del territori que participem en altres contextos educatius.