Fundació Idea

PIGALL

És un programa de promoció i millora de l’èxit educatiu dels infants i joves, mitjançant la implicació i capacitació de la família, i la connexió de l’escola amb el seu entorn, implantat al districte VIIè de Sabadell, finançat per procés participatiu “Construïm Ciutat” 2018 .

Pigall vol  afavorir la integració d’infants i adolescents en els centres escolars i fora d’ells, oferint noves oportunitats educatives, modificant actituds i conductes que promouen la desescolarització. Desenvolupem una funció sensibilitzadora de la família vers la importància de participar de l’educació del seus fills/es .

L’equip de Pigall pot complementar la tasca dels professionals , connectant l’escola amb el “fora escola”, es a dir , connectant l’escola amb tots aquells agents del territori que participem en altres contextos educatius.

 ConstruintCiutat2018

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone