Fundació Idea

El projecte d’inversió social Nava

Què és el projecte d’inversió social Nava?

El projecte ‘Nava’ és una iniciativa econòmica que permet finançar els projectes comunitaris i d’interès personal i professional dels joves i adolescents que formen part del projecte de cooperació. S’elabora mitjançant els conceptes tradicionals de mentoria i microcrèdit, donant com a resultat un projecte d’inversió social col·laboratiu. Aquesta iniciativa funciona de la següent manera: Primer, els joves que participen en la iniciativa presenten els seus projectes o accions que elaboraran a la ciutat. Segon, les persones que donen suport i ajuda econòmica escullen quins d’aquests projectes els interessa més. Finalment, una vegada l’esponsor ha contribuït amb l’ajuda econòmica, es donen diverses opcions a aquests joves per retornar la inversió. Aquest retorn moltes vegades és simbòlic i el jove pot fer un servei a la comunitat o alguna altra entitat de Maputo ajudant a la comunitat local.home-mozambique

 

 

Coneix els joves participants

Vull ser esponsor

 

 

 

 

Nava forma part de l’acció social ‘Tsemba’

La Fundació Idea treballem juntament amb associacions del tercer sector i entitats de Catalunya i Moçambic l’acció social anomenada ‘Tsemba’ (Far en la llengua africana xangana), amb l’objectiu de millorar i dignificar la vida dels infants i joves que malviuen als carrers de la ciutat de Maputo.

Tsemba engloba diversos projectes socials d’ajuda humanitària i acompanyament necessaris per als infants i joves tenint en compte la seva situació i experiència personal viscuda. En aquest sentit, el següent gràfic mostra cadascun d’aquests projectes que es porten a terme a Maputo i se’n detallen els seus objectius i funcions:

Fundació-Idea_Esquema-pàgina-web (1)

 • Rondes: es realitza un treball al carrer per detectar infants i joves que viuen en els diversos ‘abrigos’ (llocs de carrer on ells s’agrupen i es protegeixen) així com aquells que estan exercint la prostitució al carrer. Fem educació per la salut, prevenció del VIH i els oferim que deixin el carrer i puguin venir als centres socials Hlayiseka o al Lola’s Dreams a dormir.
 • Centre Hlayiseka: nom que en la llengua xangana significa “lloc on et cuiden” i va ser escollit pels infants i joves que estan amb nosaltres. És el centre social de dia i el servei més gran dins del projecte. Aquí tramitem la documentació dels infants, es fa atenció sanitària, representació davant les instàncies judicials, la formació bàsica, el lleure i atenció primordial (els àpats, roba i higiene personal). Aproximadament arriben uns 140 nens i joves al centre, molts d’ells perduts i ajudem a buscar a la seva família. Tanmateix, hi ha altres infants que són orfes i per ells comença un nou camí de llarg recorregut i acompanyats pels 21 professionals del centre que els brinden tota l’ajuda humanitària i els ajuden a donar-los l’oportunitat de tenir una identitat i un futur millor. El Centre Hlayiseka és l’únic dels projectes que està finançat per la Fundació Idea, després que la Fundació Main, associació que fa 8 anys que fa cooperació a Moçambic, promogués que la contrapart local pogués tenir entitat jurídica pròpia. En aquest sentit, Main forma part de l’associació i la Fundació Idea n’és la finançadora.
 • Lola’s Dreams: és l’alberg nocturn. Intentem donar-los la oportunitat de dormir a l’alberg i no al carrer, encara que durant el dia no vulguin venir al Centre Hlayiseka.

Aquests dos serveis anteriors atenen infants i joves que estan encara al carrer. Són serveis d’emergència, l’objectiu dels quals és, a més d’atendre les seves necessitats bàsiques, és que puguin sortir al carrer d’una manera segura i decidida. Busquem un retrobament amb la seva família, o que es vinculin a algun dels serveis residencials.

 • Casa Khanimambo: servei residencial per a nois i noies que ja han deixat el carrer. Es treballa amb ells la possibilitat de tornar amb la seva família o la seva emancipació/autonomia.
 • Stop: nom també escollit pels infants i joves del projecte que vol remarcar la idea de “parar i posar el punt i a part a l’estil de vida fins ara viscuda” i és un projecte adreçat a noies i dones amb fills/es. El projecte Stop té tres accions principals:
  • Stop 3: consisteix en el treball al carrer adreçat a dones amb filles/es i nenes que exerceixen la prostitució. Una de les accions que es porta a terme és el treball de prevenció de VIH,
  • Stop 2: és un servei de transició, en el qual les dones joves no han deixat encara el carrer però ja reben atenció per part del projecte. Venen a dormir, guardem la medicació i oferim que puguin deixar les seves criatures amb nosaltres durant una estona del dia.
  • Stop 1: projecte residencial en el qual les joves ja han deixat el carrer i es treballa amb elles perquè puguin retornar a casa seva o a la seva emancipació/autonomia.

 

Entitats promotores del projecte Tsemba

Les entitats promotores del projecte són la Agència Catalana de Cooperació, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi Oficial de Treball Social de Barcelona, la Fundació Main i la Fundació Idea.

Totes elles disposen d’una estreta col·laboració amb el Governo de Municipalidade de Maputo, i amb entitats de la xarxa moçambiquesa com la Universidade Eduardo Mondlane, l’Escola superior d’Acçao Social da Beira, la Fundaçao Rede da Criança, la Fundaçao Renascer -OCAM, el Centro Cultural Franco Moçambicano de Maputo, el Centro Cultural Ntsinzda, l’Agrupaçao Psicològica Mavalane, Aisha (Associaçao Horizonte Asul), la Fundació Aga Khan, la Linha Fala Criança, l’Associació d’albins Chamankulo, la Comunitat de Sant Egidi, el Grupo Cultural Nkululeco i el Grupo Teatral Kuswenga. Totes les associacions permeten que el camí d’ajuda humanitària i social no sigui tan dur.