Fundació Idea

Servei d’Orientació Familiar Ponts

El Servei d’Orientació Familiar Ponts ofereix suport a les famílies en diferents etapes del seu cicle vital, cercant la millora de la salut relacional familiar. Aquesta funció es concreta en diferents programes d’assessorament individual i grupal:

  • Consultoria amb o sense suport terapèutic per a resoldre les dificultats relacionals que les afecten.
  • Orientació, seguiment i intervenció socioeducativa, en acolliments en família extensa o aliena.
  • Tallers d’enfortiment de les capacitats parentals, experiències de parentalitat positiva amb petita infància i adolescència.

Ponts està format per un equip multidisciplinar que rep diferents demandes directes de les famílies i per derivació d’altres professionals. L’equip de Ponts treballa de manera complementària als equips de la xarxa, integrat en el territori, de proximitat, imbricat en la comunitat i inclou intervencions breus o de mig termini a nivell preventiu, de capacitació i suport i/o de tractament.

orientacion familiar