Fundació Idea

Equip d’educadors de la Fiscalia de Menors

El Servei d’Educadors de la Fiscalia de Menors de Barcelona, únic a tot l’estat espanyol, es crea amb la finalitat de fer més efectius els drets dels menors detinguts, implícits a l’art. 17.3 de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, que especifica que mentre duri la detenció, rebran les atencions, protecció i assistència social, psicològica, mèdica i física que requereixin.

Un dels objectius principals del nostre Servei és l’atenció transitòria i el suport i acompanyament als menors i joves durant el procés de detenció, així com a aquells que ja estan complint una mesura judicial i són traslladats a les nostres dependències per realitzar qualsevol diligència.

Paral·lelament, oferim atenció immediata i transitòria als menors en situació de desemparament. Realitzem una primera acollida als menors estrangers indocumentats, acompanyem i oferim suport emocional als nois i noies que han patit un episodi traumàtic en un moment puntual de la seva vida.

Treballem conjuntament amb diferents Unitats i Àrees de Mossos d’Esquadra, amb diferents Serveis de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i amb la Fiscalia Provincial de Barcelona, secció de menors.