Fundació Idea

Servei de Recollides, Guarda temporal i Trasllats

L’objectiu del servei és fer efectives les mesures de protecció dictades per la DGAIA, en els casos en què no s’hagin pogut dur a terme de la manera habitual, o bé per l’existència d’una situació d’alt risc pels infants i adolescents.

Aquest servei assumeix la guarda temporal dels infants i adolescents separats dels seus guardadors mentre són traslladats als recursos adients, amb l’atenció educativa especialitzada adaptada a cada perfil d’usuari.

La funció principal de l’equip respecte als infants i adolescents és el suport emocional i l’acompanyament educatiu, fomentar que es sentin segurs i protegits. Es genera un clima que faciliti l’expressió dels sentiments i de totes aquelles inquietuds que en aquest moment se li generen.

En referència a les famílies, les funcions principals són oferir la informació bàsica, obrir ponts de comunicació entre les famílies i l’administració protectora, assegurant el benestar dels seus fills i informant de la temporalitat de la mesura, així com dels drets que els assisteixen al llarg de tot el procés.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone