Fundacio Idea

Serveis Residencials

petit_coda_4

Els Centres d’Acolliment són serveis residencials d’estada limitada, en els quals es dona resposta immediata i transitòria d’acolliment a qualsevol infant o adolescent que estigui en situació d’alt risc, de manera que ha de ser separat del seu nucli familiar.

Els nostres equips tenen com a funció el diagnòstic de la situació familiar i personal de l’infant i/o adolescent i els motius que originen l’ingrés al centre, així com facilitar les estratègies que permetin potenciar les seves capacitats i les de la seva família, per generar processos de canvi i millora de les relacions familiars.

L’objectiu prioritari és poder retornar al menor a l’àmbit familiar, restant ben entès que l’entorn familiar és afectivament estable i òptim per al desenvolupament i creixement dels nens i nenes. Un entorn que doni cabuda a l’expressió de les vivències dels noies/es, on siguin tinguts en consideració i estimats com a éssers individuals i únics.

El pas dels menors pels centres d’acolliment i el nostre treball amb les famílies s’ha de veure com una oportunitat, un espai de temps amb intervenció professional, que ofereix protecció i seguretat als nois i noies, posa en valor les potencialitats de les famílies, fent-los protagonistes del procés d’estudi i donant eines per a la recuperació de les funcions parentals, cercant que el retorn es doni el més aviat possible.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone