Fundació Idea

Serveis Residencials

Els Centres d’Acollida són serveis residencials d’estada limitada que donen una resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol infant o adolescent que estigui en situació d’alt risc, de manera que ha de ser separat del seu nucli familiar.

Els nostres equips tenen com a funció el diagnòstic de la situació familiar i personal de l’infant i/o adolescent i els motius que originen l’ingrés al centre, així com facilitar les estratègies que permetin potenciar les seves capacitats i les de la seva família, per generar processos de canvi i millora de les relacions familiars.

L’objectiu prioritari és poder retornar el menor a l’àmbit familiar, assegurant-se que l’entorn familiar és afectivament estable i òptim per al desenvolupament i creixement dels nens i nenes. Un entorn que permeti l’expressió de les vivències dels noies/es, on siguin tinguts en consideració i estimats com a éssers individuals i únics.

El pas dels menors pels centres d’acollida i el nostre treball amb les famílies s’han de veure com una oportunitat, un espai de temps amb intervenció professional, que ofereix protecció i seguretat als nois i noies, posa en valor les potencialitats de les famílies, fent-les protagonistes del procés d’estudi i donant-los eines per a la recuperació de les funcions parentals, procurant que el retorn tingui lloc el més aviat possible.