Fundació Idea

Pandora

El Grup d’Educació en el Lleure Pandora és la secció de la Fundació Idea dedicada a l’educació en el lleure al Districte 7 de Sabadell. És una eina de prevenció, de desenvolupament personal i comunitari, integradora i normalitzadora de totes les realitats del Districte 7 de Sabadell.

Si obrim la caixa de Pandora, hi trobem:

  1. Territorialitat i sentiment de pertinença
  2. Projectes vius, amb adaptació constant a les noves realitats i necessitats del barri
  3. Protagonisme del propi infant i adolescent, i les seves famílies, per tal d’esdevenir transformadors de la pròpia realitat i comunitat
  4. Acció preventiva i promoció, posant èmfasi en el col·lectiu en risc social
  5. Intervenció socioeducativa individual i grupal
  6. Desenvolupament comunitari
  7. Educació de carrer
  8. Punt de trobada cultural

Els projectes de Pandora es basen en l’acció preventiva, treballant per la igualtat d’oportunitats de tots els destinataris i prevenint situacions d’exclusió social amb els propis infants i adolescents, i les seves famílies, com a protagonistes.