Fundació Idea

SOAF Sabadell

El SOAF, és el Servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies. És un servei universal, de caire preventiu, creat per a millorar el benestar personal, familiar i social, afavorir relacions familiars saludables i enfortir habilitats parentals.

Els SOAF de Catalunya depenen de la Direcció General de Famílies.

L’exietencia de situacions socials  com les que descrivim ara, justifiquen la necessitat del servei

  • Esgotament de les persones que estan fent suport a les dificultats de les famílies
  • Noves situacions de vulnerabilitat en famílies que estan patint els efectes de la crisi
  • L’educació dels fills genera interrogants i preguntes
  • Els canvis i les incerteses en els cicles vitals de les famílies , a vegades necessiten acompanyament de professionals especialitzats

El SOAf de Sabadell el formem un equip interdisciplinar  :  psicològa , educadora social i pedagoga ,  terapeuta familiar sistèmica

Oferim a les famílies que es vulguin adreçar al servei :

  • Orientació sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles
  • Suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica : relacional , emocional , intervenció terapèutica, sobre càrrega, conflictes amb fills o filles adolescents
  • Participació activa a la comunitat
  • Orientació, acompanyament  i connexió amb la xarxa de serveis i recursos del territori

orientacion familiar

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone