Fundació Idea

SOAF Sabadell

SOAF

El SOAF és el Servei d’Orientació i Acompanyament integral a les Famílies. És un servei universal, de caràcter preventiu, creat per a millorar el benestar personal, familiar i social, afavorir relacions familiars saludables i enfortir habilitats parentals.

Els SOAF de Catalunya depenen de la Direcció General de Famílies.

L’existència de situacions socials com les que descrivim a continuació justifiquen la necessitat del servei:

  • Esgotament de les persones que ofereixen suport a les dificultats de les famílies.
  • Noves situacions de vulnerabilitat en famílies que estan patint els efectes de la crisi.
  • L’educació dels fills genera interrogants i preguntes.
  • Els canvis i les incerteses en els cicles vitals de les famílies, les quals de vegades necessiten acompanyament de professionals especialitzats.

El SOAF de Sabadell el formem un equip interdisciplinari integrat per una psicòloga, una educadora social, una pedagoga i una terapeuta familiar sistèmica.

Oferim a les famílies que s’adrecin al servei:

  • Orientació sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles.
  • Suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica: relacional, emocional , intervenció terapèutica sobre càrrega, conflictes amb fills o filles adolescents.
  • Participació activa a la comunitat.
  • Orientació, acompanyament i connexió amb la xarxa de serveis i recursos del territori.