Fundacio Idea

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors
Missió, visió i valors

La missió de la Fundació és promocionar la incorporació dins de la societat com a ciutadans de ple dret el col·lectiu d’infants i joves, i les seves famílies, en situació d’exclusió social o risc de patir-ne, cercant la resiliència i promoció personal dels individus o dels col·lectius usuaris. Els equips d’intervenció vetllaran per fer sentir al col·lectiu destinatari de les actuacions de la Fundació com a subjectes de ple dret, persones estimades, respectades, recolzades i protagonistes del seu procés.

Visió:

La fundació IDeA vol ser un referent a Catalunya en l’àmbit de l’acció social, l’atenció i la promoció de la infància i l’adolescència, i les seves famílies, en risc d’exclusió. Vol donar una resposta de qualitat, innovadora i eficaç a les diferents necessitats que presenti el col·lectiu de referència.

Valors:

Els valors que caracteritzen a la fundació, i en els quals volem educar i ajudar a fer créixer els beneficiaris de les activitats de la Fundació, són:

Afectivitat, Respecte, Llibertat, Innovació, Entusiasme, Participació, Cooperació

Política de Qualitat

Per assolir la Missió, Visió i Valors de la Fundació , creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels nostres clients , usuaris i la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris , i en la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera continua i sistemàtica.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone