Fundació Idea

Organigrama

Àrea tècnica i de projectes

Fundacio-Idea_organigrama_cat