Fundacio Idea

Orígens de la Fundació

foto-main-antigua

La Fundació Inserció Desenvolupament Acompanyament (IDeA), amb raó social a Sabadell, i amb nº de registre fundacions 1718, és una entitat sense ànim de lucre, la qual té com objectiu fonamental entre les seves actuacions, la promoció i atenció d’infants, adolescents i joves en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, des de diferents projectes o plataformes educatives, com l’educació en el lleure, la formació no reglada, protecció de menors i diagnòstic social.

L’any 1985 va néixer la primera activitat educativa dels patrons de la Fundació IDeA, des del voluntariat, amb una vocació clara de treball per a la promoció i l’atenció d’infants i adolescents. La tasca educativa s’enfoca des de l’educació en el lleure al Barri de Torre–Romeu, a la ciutat de Sabadell. Es va crear la primera entitat, un grup d’esplai, i a mida que les necessitats del col·lectiu anaven apareixent, es donava resposta amb la creació de projectes finançats per les administracions competents en diferents àmbits, formatiu, laboral, d’educació en el lleure, etc.

Després d’un recorregut d’11 anys, es decideix especialitzar la tasca de l’entitat amb la creació de 3 fundacions. Les quals en l’actualitat estan agrupades en l’Associació Món Social, són la Fundació Main (UEC’s, M.A.P.A, cooperació internacional amb Moçambic), la Fundació Eveho (orientació i inserció laboral, tant en medi residencial com amb joves no tutelats, llars, residència assistida i pisos per a joves ex tutelats) i la Fundació IDeA. Les 3 funcionen amb independència econòmica i de gestió i comparteixen les mateixes línies pedagògiques: la priorització pel col·lectiu jove més desfavorit.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone