Fundació Idea

Orígens

La Fundació Inserció Desenvolupament Acompanyament (Idea), amb raó social a Sabadell, i amb número de registre fundacions 1718, és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental la promoció i atenció d’infants, adolescents i joves en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne. La fundació desenvolupa la seva activitat a través de diferents projectes o plataformes educatives, com l’educació en el lleure, la formació no reglada, la protecció de menors i el diagnòstic social.

L’any 1985 va néixer la primera activitat educativa dels patrons de la Fundació Idea, des del voluntariat i amb una clara vocació de treball per a la promoció i l’atenció d’infants i adolescents. La tasca educativa s’enfoca des de l’educació en el lleure al barri de Torre–romeu, a la ciutat de Sabadell. Es va crear la primera entitat, un grup d’esplai, i a mesura que apareixien noves necessitats, s’hi donava resposta amb la creació de projectes finançats per les administracions competents en diferents àmbits, com el formatiu, el laboral, l’educació en el lleure, etc.

Després d’un recorregut d’onze anys, l’entitat prioritza l’especialització i es divideix en tres organismes: la Fundació Main (UEC’s, M.A.P.A, cooperació internacional amb Moçambic), la Fundació Eveho (orientació i inserció laboral, tant en medi residencial com amb joves no tutelats, llars, residència assistida i pisos per a joves extutelats) i la Fundació Idea. Les tres funcionen amb independència econòmica i de gestió, però comparteixen línies pedagògiques i un mateix objectiu: l’atenció al col·lectiu jove més desafavorit.