Fundació Idea

Patronat

Composició del Patronat

Mª Dolores Rodríguez Iglesias (Presidenta)
Araceli Lázaro Aparicio
Marta Riera López
Joan Cuevas Expósito
Carol Sallent Serra
Adela Marín López
David Rodríguez Abellán (Secretari)

Direcció de la Fundació

El patronat nomena i apodera entre els seus membres un dels patrons per desenvolupar la funció directiva i de gestió de la fundació.
La Fundació s’articula en dos grans àrees: la tècnica i de projectes i l’administrativa i de gestió.